zelfredzaamheid

omgangskunde

zelfredzaamheid stimuleren

de zelfredzaamheid van een cliënt stimuleer je en bevorder je op verschillende manieren.

je houd rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

je speelt flexibel in op de situatie die je aantreft, en overlegt met de cliënt.

je leert de cliënt geduldig de handelingen die eventueel met hulpmiddelen nog mogelijk zijn.

je hebt daarbij veel geduld en geeft complimentjes.

Big image

zelfvertrouwen

Goed voor jezelf kunnen zorgen geeft zelfvertrouwen en een gevoel van eigen waarde.

het is belangrijk dat je dat beseft als je mensen helpt met zelfzorgtekort

ouderen die lichamelijk minder kunnen. gaan zich daarop aanpassen. soms kan de verpleging té veel doen waardoor meneer of mevrouw niet de kans krijgt om het zelf nog te proberen. zo verleren ze wat ze nog wel kunnen.

als je hun stimuleert geeft het een gevoel van zelfvertrouwen dat ze nog wel iets kunnen.

Big image

afhankelijkheid

een zelfzorg te kort kan op geestelijk ,lichamelijk en sociaal gebied liggen.

dan moeten anderen je helpen.

afhankelijk zijn van andermans hulp kan erg belastend zijn.

stel je voor dat je steeds door andere geholpen moet worden,

ook bij intieme lichaamsverzorging.

er zijn vast niet veel personen van wie je hulp zou willen accepteren.

Big image
Zelfredzaamheid