ידיעות כנען

כיבוש יריחו

שהגענו ליריחו אחרי החנייה שלנו בגלגל הרגשתי פחד וחשש שאולי לא נצליח לכבוש אותה כמו שאנו מתכננים אבל מיד עלו לראשי כל הניסים והנפלאות של ה' ומיד חזרה בי האמונה והתקווה.

לאחר כמה זמן אומר ה' לנו[בני ישראל] וליהושע את ההוראות לכיבוש יריחו.

ההוראות לכיבוש ירחו הם- להקיף את חומת יריחו פעם אחת במשך ששת ימים ,ביום השביעי ,שיבעה כהנים ישאו 7 שופרות ויקחו איתם את ארון ה' והסתובבו סביב העיר 7 פעמיים.

וכך היה החומות נפלו..

לאחר שחומות העיר יריחו נפלו ונגמר הכיבוש נשבע יהושע ואמר "ארור האיש לפני ה' אשר יקום ויבנה את העיר הזאת" - יהושע נשבע שמי שרק ינסה לשקם את יריחו,

ימות ובנוסף ימותו גם בניו וצאצאיו..

לאחר מכן חשבתי לעצמי שיריחו נכבשה בדרך מאוד מיוחדת.

ראשית לא היה שימוש כלל בכלי נשק בפריצת החומה, בנוסף על כך כל הכיבוש הזה היה נס אלוהי- תכנון אלוהי..

ומחשבה זו רק חיזקה את אמוני באלוהים.

כתבה:שירה בן דויד