חג אורים שמח למשפחה היקרה שלי !

שיהיה לכם תמיד אור ושמחת חיים !

נעמי שמר נר ראשון של חנוכה