Õppekeskkonna analüüs

Kutseõpetajad I kursus

Õppekeskkonda toetavad tegurid

1) Ruumid on varustatud vastava tehnoloogiaga;

2) Infokogu (raamatukogu);

3) Vaimset keskkonda iseloomustab märkamine ja aitamine;

4) Õppekavad on koostatud õpilaste erivajadusi;

5) Õpikeskkond on häälestatud positiivselt ja on suunatud õppijale;

6) Paindlik õpetamisviis;

7) Praktiliste oskuste omandamiseks on õppeklassid;

8) Tugiteenuste olemasolu.

Probleemid õppekeskkonnas

1) Õpilaste väljalangevus suur;

2) Vähene motiveeritus;

3) Erinev vanus;

4) Erinev haridustase;

5) Erinev sotsiaalne taust;

6) Ohufaktor: erandina õpetaja turvalisus (Tartu vangla).


Pildid

Koostajad

Külli Eres, Sulev Kiivit, Kerstin Kiigemaa, Triin Maasik, Toomas Reinoja
Urmas Alender - Kevade