דילמות תעסוקה בצבא

מהירות על חשבון איכות

סרט בנושא מהירות על חשבון איכות

התבוננו בסרט שלפניכם וחישבו , מה הבעיה שמופיעה בסרט.

איזו דילמה עומדת בפני החיילת?