זיהום אוויר

הכינו כרזות ובהם העלו את המודעות לזיהום אוויר.