עיתון המרד

מאת עילי שרן, אסף הררי ואיליי שוסטק

גזרותם החדשות של השליט אנטיוכוס:

  • הפסקת העלאת הקרבנות והזבחים
  • להשתחוות לפסלים
  • לא ללמוד את התורה
  • דרישה לחלל שבתות וחגים
  • איסור קיומה של ברית המילה
  • דרישה מהיהודים לאכול מאכלים שהם לא כשרים
  • ולסיכום: איום בעונש מוות למי שייתפס מפר את הוראות המלך

תגובותיהן של היהודים לגזרות

התבוללות - להתיוון

למות מאשר להשתחוות - מוכן לקיים את התורה, אפילו במחיר מוות

למרוד בשלטון - נאמן לעם, נאמן לתורה

בריחה למדבר - לברוח למדבר ולקיים שם את חוקי התורה מאשר לחרוג מחוקי התורה


ידיעות אחרונות - יהודה המכבי!

הנה כמה מילים מאת יהודה המכבי:

חברי לעם, אל תפלו בגזרות, אמנם הם קשות ומפרכות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לקיים את התורה.

בהצלחה!

ותזכרו, אל תתפסו!

ממני, יהודה המכבי

כמה מילים לפני מותי - מאת נחום

טוב למות בעד ארצנו, בעד תורתנו, ובעד אמונתנו.

לא אשתחווה לאלילים ופסלים. טוב למות בעד ארצנו!

מאת : נחום טרומפלדור השלישי

זמן לראיון

מראיין: ברוכים הנמצאים, אנו נדבר היום על תגובת היהודים לגזרות אנטיוכוס. היום נמצא איתנו אחד מחבריו של מתתיהו החשמונאי, שברח למדבר.

מרואיין: שלום, שמי הוא ברוך, וכאשר שמעתי את הגזרות, ברחתי למדבר עם משפחתי, מכיוון שפחדתי שהיוונים יהרגו אותנו. במדבר ברחנו אל מערה חשוכה, ושמה נחש הכיש את בני. לא יכולנו לחזור לעיר כדי לרפא אותו, ולאחר יומיים הוא מת.

מראיין: אני מבין. מה קרה לשאר משפחתך?

מרואיין: שתי הבנים האחרים מתו מרעב, והאישה שלי נתקפנו על ידי עקרב והיא מתה, ואני שרדתי. נאלצתי לחזור.

מראיין: אני מבין, חיים קשים. עכשיו אתה כבר מצטער שברחת למדבר?

מרואיין: כמובן