ינואר 2015 בספרייה הציבורית

שעות סיפור לקטנים ומפגש לגדולים