Кабинет број 20

МТШ "14.октобар" Краљево

Опис

Кабинет се налази у приземљу школе. Располаже са 17 рачунара који су програмски опремљени за реализацију наставе. Сви рачунари су повезани на интернет и опремљени локалном мрежом. Кабинет је опремљен и додатном потребном опремом као и 3Д штампачом.

Big picture

Настава

Кабинет број 20 је намењен за реализацију вежби из предмета:
    • Моделирање машинских елемената и конструкција
    • Компјутерска графика
    • Рачунари и програмирање

Свесни чињенице да непрестано расте потражња за кадровима који знају да раде у програмским пакетима за 2Д графику и 3Д моделирање у склопу редовне наставе у кабинету користимо актуелне програмске пакете.

3Д штампач

Настава која обухвата 3Д моделирање употпуњена је израдом модела применом 3Д штампе на савременом штампачу.

Захваљујући примени 3д штампача постигнута је додатна вредност постојећем наставном плану и програму, како би ученици побољшали своје знање и креативне способности и развијали кључне вештине кроз неколико предмета.

Кабинет и ваннаставне активности

У кабинету се са ученицима организују различите ваннаставне активност које доприносе подизању дигиталних компетенција.

Стручно усавршавање наставника

Кабинет се користи и за стручно усавршавање наставника, презентацију радова и примера добре праксе.