נשמיט את השמיטה?

באו נשוב ונחיה את מצוות השמיטה - כל אחד בדרכו!

Big image