מדינת ישראל

עבודה בנושא ארצות הים התיכון

גבולות המדינה

מצפון ...מדרום


ממזרח


ממערב

המנון המדינה

אוכלוסיה ונתונים על מדינת ישראל

תנניחה