Angst en agressie kat

laura

ANGST

Angst bij de kat herkennen

Angstige katten verstoppen zich vaak onder kasten, achter bedden en in andere donkere hoekjes. Ze komen zelden in aanwezigheid van de mens tevoorschijn. Sommige angstige katten durven het huis niet eens te betreden en slijten hun dagen in de tuin. Net als bij de mens zijn er verschillende graden van angst. Sommige katten zijn van alles bang, terwijl andere katten enkel schrik hebben van de stofzuiger, of zich enkel ongemakkelijk voelen bij visite. Uiterlijke tekenen van angst zijn een ineengedoken houding, grote pupillen of een gespannen lijf.


Een angstige kat benaderen

Maak je klein om de kat te benaderen, zo kom je minder bedreigend over. Ga op je hurken zitten en steek je hand of vinger uit. Laat de kat eerst aan je hand ruiken vooraleer je hem aait. Benader de kat rustig en traag. Vermijd bruuske bewegingen of luide geluiden. Praat geruststellend en zacht tegen de kat. Kijk de kat niet recht in de ogen, dit kan als bedreigend worden ervaren. Hou een kat zeker nooit vast tegen haar wil, dit zal de angst enkel vergroten.


Oorzaken van angst

Angst bij katten kan op verschillende manieren veroorzaakt zijn. Een eerste factor is aanleg, sommige katten zijn nu eenmaal angstiger dan andere. Het ligt in hun karakter en wordt genetisch doorgegeven. Ook de opvoeding van soortgenoten en de moederpoes hebben een grote invloed. Wanneer de moederpoes op de vlucht gaat van mensen, is de kans groot dat de kittens dit gedrag overnemen. Angst werkt aanstekelijk, ook bij katten. Wanneer soortgenoten bang zijn van iets zal de kat voor hetzelfde ook sneller angst vertonen.


De socialisatieperiode

Een belangrijke periode in het leven van een kat is de socialisatieperiode, dit speelt zich af tussen de twee en zeven weken In deze periode zijn katten erg ontvankelijk voor indrukken en ervaringen van buitenaf. Hun nieuwsgierigheid en leervermogen bereikt een piek. Het is belangrijk dat kittens in deze periode met zoveel mogelijk aspecten van het leven kennis maken, zoals soortgenoten, andere diersoorten, de mens, lawaai, voertuigen, enz. zo niet zullen de katten voor de rest van hun leven wantrouwig blijven en angst vertonen voor het onbekende. Enkel de uitzonderingen kunnen later nog gesocialiseerd worden.


Traumatische ervaring

Een traumatische ervaring of schok kan een grote invloed hebben op het gedrag van de kat. Slechte ervaringen blijven soms permanent in het geheugen gegrift, denk maar aan een verkeersongeluk of mishandeling door de mens. De kat kan dan panisch reageren op alles wat hij gezien, geroken of gevoeld heeft tijdens die ervaring.


Mogelijke oplossingen

Een tweede kat in huis halen die wel erg sociaal is naar mensen toe, kan uw huidige kat helpen uit zijn schulp te kruipen. Hij kan het gedrag van de andere kat nabootsen en ervaren dat mensen helemaal geen bedreiging voor hem vormen. Katten belonen wanneer ze geconfronteerd worden met hun angst, bijvoorbeeld met een geruststellend aaitje of kattensnoepje, kan ook helpen om de angst weg te nemen. Begin kalmaan op een manier die nog geen angst oproept en bouw de therapie steeds verder op. Ook de kat afleiden, bijvoorbeeld door met hem te spelen, kan helpen.


Veilige plaatsje

Katten hebben behoefte aan een veilig plekje, ook in de natuur beschikken wilde dieren over een veilig hol waarin ze zich kunnen verstoppen. Zorg er voor dat uw kat ook over een eigen, veilig plaatsje beschikt waar hij zich kan terugtrekken indien nodig. Bijvoorbeeld een soort ‘hol’ met een smalle doorgang, zoals een doos met een gat er in. Ook een bureau, kast, zetel of stoel kan als een veilig plekje worden ervaren waar de kat zich onder kan verstoppen. Zorg er voor dat de vluchtweg naar het veilige plekje vrij is. Zo kan uw kat ook even op adem komen en stilaan zijn vertrouwen hervinden

AGRESSIE

Soorten agressie bij de kat
Er zijn verschillende soorten agressie en je kat kan meer dan één soort agressie vertonen. Agressie wordt ingedeeld naar de oorzaak van de agressie. Zo onderscheiden we: spelagressie, angstagressie, aaiagressie, statusagressie, verplaatste agressie, territoriale agressie, pijnagressie, prikkelbaarheid, maternale agressie, agressie tussen katers en prooivangstgedrag. Omdat agressie o.a. ook door pijn veroorzaakt kan worden is het verstandig om als eerste contact op te nemen met de dierenarts als je kat regelmatig agressie vertoont om lichamelijke oorzaken voor de agressie uit te sluiten.

Gevolgen van agressie bij de kat
Een agressieve kat kan heel gevaarlijk zijn. Zeker als je niet de waarschuwingssignalen herkent die de kat laat zien voor hij aanvalt. Naast de pijn die verwondingen van bijten of krabben geven, kunnen krab- en bijtwonden van katten ernstige gevolgen hebben zowel voor andere katten als voor mensen. Dit omdat kattennagels en kattentanden vol zitten met bacteriën. De wonden die door krabben en bijten ontstaan sluiten zich vaak vrij snel doordat een kattentand of nagel maar een klein gaatje maakt. Maar een grotere wond, die flink bloedt, is in feite een stuk minder gevaarlijk. Veel voorkomende problemen als gevolg van bijten/krabben zijn: abcessen, oogletsel en ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn zoals kattenkrabziekte (Bartonella Henselae).

Herkennen van waarschuwingssignalen kat
Over het algemeen vecht een kat liever niet, maar probeert hij de situatie op te lossen door te vluchten of te dreigen. Hiervoor gebruikt de kat zowel zijn lichaamshouding, zijn stem en kalmerende signalen die voor ontspanning bij de ander moeten zorgen. De kat laat bijna altijd van tevoren met verschillende waarschuwingssignalen weten dat er een aanval kan gaan volgen.

Waarschuwingssignalen van de kat zijn:
* Wijd geopende ogen.
* Vergrote pupillen bij angst/opwinding of zeer vernauwde pupillen als de kat probeert terug te dreigen.
* Plat liggende oren.
* Vertonen van verschillende stresssignalen.
* Zwiepen met de staart of een rechte staart met uitstaande haren.
* Opgewonden miauwen (dit geluid lijkt totaal niet op normaal miauwen, maar heeft een soort zangerige hoge toon, met een 'woowoowoowoo klank') dat over kan gaan in grommen en snauwen.
* Blazen en soms spugen.

Voorkomen van agressie bij de kat
Laat zowel katers als poezen tijdig castreren. Sla je kat niet. Fysieke straffen, zelfs een lichte tik op de neus, verhogen de angst en opwinding en zullen de agressie doen toenemen of de kat bang voor je maken. Angst kan vervolgens weer agressie tot gevolg kan hebben als je de kat benadert.

Leer je kat van jongs af aan om niet met je handen of voeten te spelen. Wat nog grappig kan lijken bij een klein kitten is dat beslist niet meer bij een volwassen kater van vijf kilo of meer. Hetzelfde geldt voor katten die je vanuit allerlei hoeken van het huis besluipen en bespringen met alle nagels uit. Aandoenlijk zolang het een kitten is, maar een probleem als de kat ouder wordt.

Zorg ervoor dat de kat voldoende mogelijkheden heeft om zijn energie kwijt te raken, zeker als de kat alleen is en/of nooit buiten komt. Speel daarom regelmatig met je kat met speeltjes en zorg voor voldoende variatie in het speelgoed. Geef je kat de mogelijkheid om te klimmen en zich terug te trekken door een krappaal of beter nog meerdere krabpalen en klimmogelijkheden neer te zetten, zodat hij zich ook hier op uit kan leven. Is je kat angstig laat hem dan met rust tot hij gekalmeerd is en zorg dat katten zich op meerdere plaatsen kunnen verstoppen in huis als ze dit willen. Zo kun je angstagressie voorkomen.

Laat de kat bij voorkeur uit zichzelf naar je toekomen voor aandacht, vermijd ongevraagde aandacht en til de kat niet op als hij aan het eten is. Hou de kat ook niet vast tegen zijn wil bij het aaien. Dit is niet de manier om de kat aan aaien te wennen. Accepteer dat er katten zijn die aaien maar kort prettig vinden en blijf onder die grens. De kat stevig vasthouden of aan het nekvel optillen als hij al opgewonden, angstig of agressief is, om te laten zien dat jij de baas bent wordt door de kat niet begrepen en instinctief zullen bijna alle katten op zo’n moment proberen los te komen, waarbij je flinke verwondingen op kunt lopen.

Kijk de kat niet recht aan en ga al helemaal niet staren, want dit is erg bedreigend voor het dier. Als je oogcontact maakt met een kat, knijp je ogen dan wat toe en maak er vervolgens regelmatig een dichtknijpende beweging mee. Alsof je met beide ogen tegelijk knipoogt naar de kat. Dit is een kalmerend signaal dat katten onderling ook gebruiken om aan te geven dat ze geen kwaad in de zin hebben. Als je zelf rustig bent, rustig beweegt, rustig ademhaalt en niet opgewonden praat zal dit zeker de situatie ten goede komen.

Very Angry Cat

VRAGEN

1. Hoe herken je een angstige kat?

2. Wat is een mogelijke oplossing?

3. Noem 3 soorten agressie?

4. Wat is een gevolg van een agressieve kat?

5. Wat zijn de waarschuwingssignalen van de kat?