Eén gezin, één plan! Week 5

Week 5 (15-10): Methodisch werken 4: een multi problem gezin

Big image

Beste studenten,

We starten deze-week op het leerplein.

Donderdag-middag zal starten met het verder uitwisselen van de bestaande Plannen aan elkaar. Hiervoor heeft iedere groep zijn plan beschikbaar gesteld aan de andere disciplines in dezelfde groep.


Vanaf 15:00 start Gastspreker

We verwachten dat iedere groep inhoudelijke vragen heeft voor de heer Derko Slot, Projectleider VSV, Lid commissie samenwerkingsverband NW Veluwe.

GASTSPREKER

Derko SlotLid van de Permanente Commissie Leerlingenzorg NW Veluwe.

Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe

January 2008 – Present (7 years 10 months)Harderwijk

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) heeft als doel te discussieren over leerlingen die zorg behoeven. Soms gaat het over leerlingen waarvoor onderwijs binnen het LWOO of PRO nodig is. Een andere keer gaat het over jongeren met veel problemen.

Binnen deze commissie discussieren we ook over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband, Passend Onderwijs en over de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg.


Projectleider VSV voor de regio Noord West Veluwe

Landstede

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG:

Informatie verzamelen en delen.

Het doel van deze bijeenkomst is om op basis van de opgestelde plannen tot één plan te komen (één kind één plan).

-Hiervoor zijn er groepen geformeerd als een grotere multidisciplinaire groep van 9-10 personen:

OA,KO3,KO4, JZ

-Deel de geschreven plannen. Geef elkaar feedback op deze plannen. Focus op de sterke kanten van ieder plan en bespreek waar mogelijke gaten of dubbelingen zitten. De opbrengst is een gezamenlijk multidisciplinair plan.

-In les 7 worden de gezamenlijke multidisciplinaire plannen gepresenteerd in de gehele groep. Iedere student heeft 3 stemmen en er kan gestemd worden op de 3 beste plannen.

De Tokkie's

Big image
2004 07 12 Familietrots 1

DJILLA SOETERBOEK