CIO Nieuwsbrief

ICT nieuwtjes, ontwikkelingen en tips voor docenten

Editie 4: September 2013

Dit is de vierde nieuwsbrief die het Coördinatiepunt ICT en Onderwijs (CIO) uitbrengt om je bij te praten over de ICT ontwikkelingen in en rond de collegezaal. We willen je op deze manier op de hoogte houden van de ICT ontwikkelingen op school en een handvat geven om didactische vraagstukken met behulp van ICT te beantwoorden.

Plagiaat software op VHL

Momenteel wordt op VHL geëxperimenteerd met Turnitin als plagiaatsoftware (via de WUR). De meeste Nederlandse HBO scholen gebruiken hiervoor echter Ephorus. Dat is bovendien wat eenvoudiger en goedkoper - en van een Nederlands bedrijf. In het kader van de ontvlechting overwegen we nu om op termijn over te stappen. Voor de gebruikerstrainingen die nu plaatsvinden maakt het nauwelijks verschil overigens. Wie hier meer over wil weten kan contact opnemen met Wiebe Nijlunsing.


Meer video in het onderwijs

Binnen Van Hall Larenstein gaan we dit jaar hoog inzetten op de inzet van video binnen het onderwijs. Om docenten goed te kunnen informeren over de mogelijkheden is er een nieuwe intranet pagina ontwikkeld specifiek over de inzet van video. Ben je benieuwd welke video’s er al zijn gemaakt, kijk dan op de video portal van de VHL. Inloggen met je WUR-account is mogelijk om afgeschermde video’s te bekijken.

Big image

CIO op LinkedIn

Het CIO is gestart met een LinkedIn groep voor docenten en medewerkers van VHL die geïnteresseerd zijn in het optimaal benutten van ICT binnen het onderwijs. In de groep "Onderwijs en ICT VHL" houden we iedereen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, geven we ondersteuning over de huidige middelen, wordt er gediscussieerd over problemen en mogelijkheden en zetten we experimenten in gang. Heb je een LinkedIn-account? Meld je hier dan direct aan voor de groep.Hoe ging het digitaal toetsen?

In toetsperiode 4 zijn via het CIO in Velp 32 beveiligde digitale toetsen afgenomen. Bij 1 van die toetsen is een probleem opgetreden door uitval van een server. De toets kon met een vertraging van 30 minuten worden gestart. Bij de overige 31 toetsen verliep de afname goed en bovendien is door de exampolicy de mogelijkheid tot het plegen van fraude niet groter dan bij een papieren toets. De QMP toetsen zijn direct automatisch nagekeken.


Ook eens proberen? Doe een oefentoets of neem contact met ons op.

Digitaal toetsen in Leeuwarden

Docent Karin Brouwer heeft zich samen met het CIO hard ingezet om in Leeuwarden het 1e digitale tentamen – duurzame energie van de opleiding milieukunde – te ontwikkelen. Het tentamen wordt afgenomen in de 1e periode en we zijn natuurlijk erg nieuwsgierig wat het resultaat en de ervaring zal zijn. Later komen we hier op terug.


Digitaal toetsen in Wageningen

Het docententeam van Animal Husbandry heeft deze zomer ruim 230 toets-items ontwikkeld voor het assessment van Animal Biology. Het CIO heeft vervolgens alle maatregelen getroffen om hier een digitaal assessment van te maken. Naast het assessment zullen er ook 3 diagnostische tests aan de studenten worden aangeboden. De eerste test is inmiddels met succes afgenomen op 5 september. Het grote voordeel van de diagnostische tests is dat de studenten (en docenten) gedurende het curriculum inzage krijgen in hun vorderingen.


Marcel van Oijen (VHL Wageningen) komt CIO versterken

Marcel van Oijen zal de komende tijd een dag per week voor het CIO werken. Hij neemt daarbij de locatieoverstijgende werkzaamheden over van Koen Janssen, die in Wageningen de ondersteuning voor Blackboard blijft verzorgen. Marcel zal onder anderen docenten ondersteunen bij hun vragen rond "Buitenwereld binnenhalen"- een wens van veel opleidingen. Het levend houden van netwerken van de beroepspraktijk en studenten rond kennisvragen is hierin essentieel. Marcel heeft hiermee in zijn eigen lespraktijk veel ervaring opgedaan die hij graag wil delen. Kom met uw concrete vragen bij Marcel!Het CIO team:

- Maarten van Etten (Velp)

- Jan Barens (Leeuwarden)

- Marcel van Oijen (Wageningen)

- Wiebe Nijlunsing (Leeuwarden Coördinator)