Sut i flogio yn ddiogel!

Mae'n bwysig fod yn ddiogel ac yn gyfrifol wrth flogio

Postio yn synhwyrol ac gadael sylwadau addas

Mae'n bwysig wrth bostio cwestiwn neu rhywbeth ar blog athro/athrawes neu disgybl eich bod yn talu sylw ar pa fath o iaith yr ydych yn defnyddio, dylech defnyddio iaith addas, chywir a dim defnyddio iaith tecst. Wrth ysgrifennu ar tudalen rhywun dylech gwneud yn siwr eich bod yn rhoi llythyren mawr ar dechrau bob brawddeg ac nid yn ganol brawddeg nac trwy y brawddeg i gyd, dylech defnyddio un marc cwestiwn neu ebychnod ar diwedd bob brawddeg os oes angen, atalnodi cywir a llefydd lle mae angen hefyd dylech cywiro eich iaith bob tro.

Wrth gadael sylwad mae'n rhaid i chi rhoi y pethau positif ac mae rhaid i chi fod yn gwrtais bob tro am gwaith neu blog eich cyd-ddisgybl, ond yn fwy bwysig mae rhaid i chi gweud y gwir a dim fod yn dychannol. Ond os yr ydych yn anghytuno, cofiwch fod yn gwrtais a rhoiwch adborth adeiladol. Gwerthfawrogwch a rhoiwch canmoliaeth am rhan arbennig o'r blog, syniadau, delwedd, ffont neu lliwiau'r tudalen.

Pethau ni fyddwch yn rhoi i lawr

Ni fyddwch yn rhoi eich manylion personol ar y blog neu wrth bostio sylwad, er enghraifft enw llawn, cyfeiriad, rhif ffon neu e-bost. Hefyd peidiwch rhoi lawr lle a pryd yr ydych yn cwrdd i fyny hefo'ch ffrindiau, tu alllan y siop brechdannau am 2.00 y.p.

Byddwch yn cadw y blog yma i siarad am eich blog eich hun neu eich cyd-ddisgyblion yn unig, ni fyddwch yn trafod am pethau tu allan i hyn, er enghraifft ni fyddwch yn siarad am y 'Rygbi neu y Pel-droed dros y penwythnos' neu trafod 'Beth sydd ar y teledu heno'!