הארמון- בית שרה אהרונוביץ

בית שרה אהרונוביץ נבנה בשנת