Internet & WWW

Kinga Dlugosz MM1C

WWW & Internet

WWW zijn de websites. Het internet is de verbinding daar van.

Het internet

Het internet

Het grootste netwerk ter wereld heet Internet. Via het Internet zijn geen acht, maar een paar miljoen computers met elkaar verbonden. In bijna alle landen op de wereld zijn wel computers te vinden die in dit grote net zijn opgenomen. Zelfs op plaatsen waar bijna niemand woont, zoals op de Noord- en de Zuidpool staan Internet-computers. En op elk moment van de dag zijn er mensen die via het netwerk dingen met elkaar doen: elkaar briefjes sturen die ze op de computer hebben ingetikt, of samen een spel spelen. Of het nu 's ochtends vroeg is of midden in de nacht, er is altijd wel iemand te vinden die bezig is op dit grote netwerk van computers.


Het internet is de benaming voor een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk, dat later voor algemeen gebruik geschikt is gemaakt vanuit Amerikaanse universiteiten. Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen wel degelijk een eigenaar hebben.

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet vaak het World Wide Web bedoeld, maar dat is slechts een van de vele diensten die kunnen worden gebruikt via het internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, VoIP, FTP en Usenet.

World Wide Web

World Wide Web

In het Nederlands wordt ook wel “wereldwijde web” gebruikt. Het WWW is een netwerk van allerlei soorten informatie (tekst, beeld, video) ontstaan vanuit de standaard van het internet, HTML. Het WWW is in 1991 ontwikkeld door Tim Berners-Lee, toen in dienst van CERN in


Genave. Het doel was om informatieuitwisseling makkelijker te maken tussen de wetenschappers. Omdat het veel

internationale mensen betrof kon men niet uitgaan van een standaard computer, dus het www is vanaf het begin af platformonafhankelijk geweest. De eerste grafische webbrowser is hier ook gemaakt en heeft de naam Mosaic meegekregen. Dit zorgde voor de doorbraak.


Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in:

een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen;

de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden.