La cèl·lula

La cèl·lula és la unitat mínima de la vida.

Dimensions de la cèl·lula

Les cèl·lules són tan petites que ens cal un microscopi per observar-les.

Per mesurares utilitzem els micròmetres.

Estructura de les cèl·lules

Totes les cèl·lules comparteixen tres característiques principals:

- Membrana plasmàtica

- Citoplasma

- Material genètic

Big image

La cèl·lula procariota

- No té nucli, el material genètic es troba al citoplasma.

- Tots són organismes unicel·lulars, principalment bacteris.

- La membrana plasmàtica està envoltada per una paret bacteriana.

- Poden tenir cilis i/o flagels.

La cèl·lula eucariota

- El material genètic està contingut al nucli.

- També tenen orgànuls.

- Poden ser organismes unicel·lulars o pluricel·lulars.

- La cèl·lula animal i vegetal tenen característiques comunes. Però la cèl·lula vegetal es diferencia perquè té: paret vegetal, cloroplasts amb clorofil·la i vacúols molt grans.