Uitwisseling Scheepsgeometrie

Gegevens delen tussen heterogene computerprogramma's

Een pilot naar een gemeenschappelijke, praktische methode om gegevens en methoden te kunnen delen tussen heterogene computerprogramma's.

Het hoeft geen betoog dat betekenisvolle uitwisseling van gegevens tussen computerprogramma's van verschillende signatuur vaak moeizaam gaat. Ondanks veel onderzoek, en de ontwikkeling van vele standaarden, gaat er vaak veel tijd verloren met het overnemen van gegevens, maar belangrijker zijn misschien nog wel de faalkansen en dus de faalkosten die dit met zich meebrengt. Met deze achtergrond zijn er de afgelopen jaren in de maritieme sector initiatieven ontplooid waarin onderzocht is of hedendaagse inzichten en middelen verlichting zouden kunnen brengen. In met name de sectorbrede projecten Innovero en Integraal Samenwerken zijn er een aantal stappen voorwaarts gezet, wat o.a. geleid heeft tot een methode voor het weergeven van scheepsindelingen die gebaseerd is op technieken uit de 3D gaming wereld.

Uit die experimenten is gebleken dat het probleem te veelomvattend is om integraal aan te pakken, integendeel, er is juist gebleken dat met piecemeal engineering, waarbij kleine praktische stappen worden gezet, vooruitgang te boeken is. Zo wordt er dit jaar het project Uitwisseling scheepsgeometrie uitgevoerd waarbij onderzocht wordt of het indelingsmodel van een schip - dat zijn dus o.a. schotten, dekken en compartimenten - gedeeld kan worden tussen een algemeen CAD-pakket, scheepsontwerpsoftware en gespecialiseerde engineeringsoftware. Daarbij ging het met name niet om het uitwisselen van bestanden, File I/O, maar om het gemeenschappelijk benutten van een ontwerpmodel, wat niet alleen gegevens bevat, data, maar waarbij de applicaties ook op verzoek diensten kunnen verlenen aan elkaar, method sharing dus. De communicatie verloopt hierbij on demand over Internet zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een centrale gegevensopslag.

Dit project wordt uitgevoerd door Conoship, Numeriek Centrum Groningen, SARC en Scheepsbouw Nederland, met ondersteuning van Nederland Maritiem Land en de Vereniging CAD/CAM Scheepsbouw. Het zal geen verbazing wekken dat in deze pilot juist die softwarepakketten gebruikt worden die de deelnemende industriele partners ontwikkelen danwel gebruiken, t.w. Eagle, NUPAS en PIAS, maar de gebruikte middelen laten zeker ook de toepassing van andere softwaregereedschappen toe.

De voorbeelden op deze bladzijden tonen aan dat de doelstellingen van de pilot gerealiseerd worden, en het ligt in de bedoeling dat de Vereniging CAD/CAM Scheepsbouw t.z.t. een symposium of informatiemiddag organiseert waar het bereikte gedemonstreerd wordt.
Big image

Meer informatie medio december 2013!