IZRADA PISANIH RADOVA

ISKUSTVO JE GARANCIJA ZA OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO !

POMOĆ U IZRADI STUDENTSKIH RADOVA-POVOLJNA,KVALITETNA I PRAVOVREMENA USLUGA !

Učenik STE Sam NEMATE VREMENA ZA PISANJE seminara, MATURALNIH, DIPLOMSKIH I DR. Radova ??? ROK PREDAJU JE SVE BLIŽI BLIŽI VREMENA SVE MANJE I MANJE !!! NE BRINITE MI SMO OVDJE TKO CE SE POBRINUTI ZA TAJ DIO STUDIRANJA :)

Iskustvo zlata vrijedi!

Pišem:


  1. Seminarske, završne ja diplomske radove za studente IZ Polja Prava.
  2. Referat, maturalni radovi za srednjoškolce IZ svih Polja.
  3. Power Point prezentacije za studente i srednjoškolce.
  4. Pomoc pri izradi radova.
  5. Mogućnost dorade postojećeg rada i uključena lektura.

Potrebno poslati: NAZIV Issues, number stranica, upute s faksa, adekvatnu literaturu, rok predaje radova i dr.

Cijena radova

Seminari, stručni radovi, referati-200,00 kn

Maturalni, završni i diplomski radovi 1000,00 kn

Molbe i pomoć pri izradi radova 50,00 kn

Nakon uplate na račun slijedi predaja rada!