Dyfeisiau Mewnbynnu (Input Devices)

Nodiadau Adolygu TGAU Manon Williams

Beth yw Dyfeis Mewnbynnu?


Mae dyfeisiau mewnbynnu yn gadael i ni i rhoi data i mewn i'r cyfrifiadur. Mae'r cyfrifiadur yn prosessi'r data ac wedyn yn cynhyrchu'r allbynnau rydym yn gallu deall wrth ddefnyddio dyfeis allbwn. Mae dyfeisau mewnbwn yn gallu cael eu gwneud trwy llaw neu yn awtomatig.


Mae'r proses yn cael eu trin gan yr uned prosesu ganolog sef y CPU.

Enghreifftiau o Ddyfeisiau Mewnbwn