רצינו שתדעו 23

15 בפברואר 2014, ט"ו אדר א' תשע"ד

בחינות החורף - תחילת הבדיקה

ביום רביעי החלה בדיקת בחינות החורף (חלק א').


מחר תחל בדיקת חלק ב'.


על המבצע מנצחת כמובן מרים ונאחל לה ולבודקים הצלחה!

הימורים לקראת הבחינה

לצערי לא פסה תופעת ההימורים לקראת הבחינות וההוראה התבניתית, מבוססת השינון העקר. אנו נלחמים בתופעה באופן נחרץ, ואתם נקראים להתריע בפני צוותים הלוקים ברעה חולה זו כי הם נוטלים על עצמם סיכון גדול מאוד.


צוותים המהמרים ומלמדים נושא אחד בחלק הרביעי - עלולים למצוא עצמם מול תלמידים שאינם יודעים לענות על הנושא היחיד שנלמד שכן השאלה על נושא זה כוללת שאלת חשיבה או שאלת עמדה. ואז - האם יבואו שוב בטענות אלינו?


שאלות החשיבה אינן מאפשרות הוראה תבניתית. בתי ספר הנוהגים כך חוטאים לתלמידיהם!

הדרכה

מדריכים אשר אמורים לצאת לצינון, או אינם מעוניינים להמשיך בתשע"ה, מתבקשים להודיע לי כבר עתה כדי שאוכל להתחיל בהיערכות מתאימה.


בהזדמנות זו אני מבקשת לחזור ולבקש - אנא שימרו עותק מכל דו"ח שאתם שולחים אלי. לצערי קיימים מקרים רבים של דוחות שאינם מגיעים למחוזות או אובדים שם. לפחות במקרה אחד הסתבר בבירור שהדוחות דווקא קיימים והמדריכה הוטרדה סתם. אך - חשוב להשאיר לכם גיבוי.

תכניות ייחודיות ובתי ספר חלוץ

אני חוזרת ומבהירה:


אנו מחוייבים לתפיסתי לעודד ולסייע לבתי ספר המעוניינים לבנות תכניות ייחודיות. אבל אסור לנו בשום פנים ואופן לוותר על המקצועיות והרמה האקדמית. במידה ופונים אליכם צוותים הינכם מתבקשים ליידע אותי, לבדוק את התכנית מול מדריכי תכניות ההמרה ולצרף חוות דעת מקצועית שלכם לגבי מידת הבשלות של הצוות בבניית והפעלת תכנית כזו.

ברור לחלוטין שלא ניתן להפעיל תכניות ייחודיות כבר לשנה זו. באמצע פברואר לא ניתן לצטרף לתכניות כזו באופן רציני!


התפקיד שלנו הוא לשמור על הוראת המקצוע!

והינה משהו חמוד על גילוי האש ואופן השימוש בה:
TADUFEU (HD) Cavemen Discovery of fire - A HILARIOUS 3d Animated Student Film (ESMA)

שבוע טוב ומשמעותי

אורנה