ושוב חוזר הניגון! מתחילים מחדש!

לקראת תשפ"א

שלום למורים להיסטוריה

תשפ"א כבר כמעט כאן, וכולנו מייחלים לשנה טובה מזו שהולכת ונמוגה עכשיו. ומה כבר ביקשנו? בריאות! מיגור המגפה - מציאת חיסון בטוח לכולם, החלמה מהירה ומלאה לחולים, שיקום הכלכלה, שלום ושלווה. זהו! מה בסך הכל ביקשנו?!


ההיסטוריה מלמדת אותנו שמשברים הובילו בסופו של דבר לצמיחה והתפתחותה של החברה האנושית, התפתחות שהיו לה השלכות חיוביות גם על הפרט, כמובן. ברור שקשה כרגע לראות את היתרונות, כשאנחנו עמוק בתוך הגרפים של החולים, המונשמים והנדבקים בכל יום. קשה לחייך לנוכח רבים כל כך שאיבדו את מטה לחמם, ואחרים הנאבקים לשרוד ולצוף. אבל אולי דווקא אנחנו, בעלי הראיה הרחבה יותר, יכולים לנחם את עצמנו וקרובינו ולהבטיח - שהגל העכור הזה יעבור, ועוד נראה ימים טובים ויפים מאלה.


ובינתיים אנחנו ממשיכים להכין שנת לימודים, מתרגשים לקראת ההתחדשות (למרות שהשנה לא יצאנו לחופשה), וממש נרגשים לקראת ההרפקאות החדשות המצפות לנו מעבר לפינה (ורק שתהיינה הפעם טובות!).


מקובץ עבורכם כאן המידע החשוב לכם לקראת השנה החדשה - האשנבים, המיקודים, פרטי התקשרות עם המדריכים, הקישור לספר הלימוד החדש והחינמי לעולים חדשים, חוזר המפמ"ר (ובו סמלי השאלונים החדשים), מסמך ההנחייה לאופן ביצוע הבחינה עם הספר הפתוח, מועדי מפגשי השתלמויות המפמ"ר.


בהצלחה לכולנו,

ורק שתהיו לי בריאים!

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

וצוות מדריכי היסטוריה

חוזר מפמ"ר תשפ"א

בנספח לחוזר - מסמך המסביר כיצד תתנהל בחינת הבגרות עם פרק הספר הפתוח בנושא השואה.

ספר לימוד חדש לעולים חדשים, חטיבה עליונה, חלק א'

שימו לב - הספר מופיע במתכונת מקוונת בלבד, לשימוש המורים והתלמידים חינם אין כסף.

מתווה בניית ציון בגרות פנימי בהיסטוריה:

שינוי כללי המענה למועדי חורף וקיץ תשפ"א - התאמה לעת קורונה

דף ההנחיות שיצורף לבחינת 022261, מועד חורף

דף הנחיות שיצורף לבחינת 022281, מועד חורף

מיקוד מיוחד לתשפ"א, תלמידי כיתות יא' הנבחנים בתשפ"א- 022261, 022267

והמיקוד עם מה שירד ועם הפנייה לחומרי למידה מקוונים

מיקוד מיוחד לתלמידי סחל"ב, מועד תשפ"א, שאלון 022271

מיקוד מיוחד לתשפ"א לתלמידי כיתה יב', נבחני משנה ואקסטרנים

מיקוד מיוחד לתשפ"א, עולים חדשים, תוכנית חדשה, תלמידי כיתה י'

מיקוד מיוחד לתשפ"א, עולים חדשים, תוכנית ישנה, תלמידי יב, נבחני משנה ואקסטרנים

מיקוד 30%, 022262, תשפ"א לנבחני משנה ואקסטרנים הנבחנים על פי התוכנית החדשה בלבד

מיקוד תשפ"א, 30% לנבחני משנה ואקסטרניים הנבחנים על פי התוכנית הישנה בלבד

מיקוד תשפ"א לנבחני משנה ואקסטרניים, 30%, עולים חדשים הנבחנים על פי התוכנית החדשה בלבד:

מיקוד תשפ"א, לתלמידי יב', לנבחני משנה ואקסטרניים, עולים חדשים, 30%, הנבחנים על פי התוכנית הישנה בלבד.

מיקוד מיוחד למועדי תשפ"א - שאלוני המורחב, נבחני משנה ואקסטרניים

אשנ"ב 022261: יחידות הבסיס, חלק ה-70% לנבחנים במועדי תשפ"א

נושאי הלימוד לבחינות מועדי תשפ"א צומצמו לאור הקושי לקיים שגרת לימודים בתקופת הקורונה. הצמצום היא זמני בלבד, למועדי תשפ"א. תלמידי כיתות י' ילמדו רגיל, על פי האשנ"ב המלא (ראו בהמשך). בקיץ תשפ"א נקבל החלטות לגבי מועדי תשפ"ב, על פי התקדמות מיגור המגיפה ומצב מערכת החינוך.

אשנ"ב 022261, יחידות הבסיס, חלק ה-70%, לנבחנים במועדי תשפ"ב - תשפ"ג (תלמידי כיתה י')

אשנ"ב לכבדי שמיעה וחרשים, מועדי תשפ"א

דגם בחינת הבגרות 022261 על שני חלקיה

מבנה בחינת הבגרות 022262, חלק ה-30%

דגם בחינת בגרות, עולים חדשים, מתכונת חדשה, שאלון, 022264, 70%,

דגם בחינת בגרות, עולים חדשים, מתכונת חדשה, שאלון 022252 (30%)

מיקוד מיוחד לחטיבות הביניים, תשפ"א, כולל הפנייה לחומרי לימוד מקוונים, על פי נושאי הלימוד

מיקוד מיוחד לכיתות ו', תשפ"א, כולל הפנייה לחומרי לימוד מקוונים, על פי נושאי הלימוד

פריסת מפגשי השתלמויות המפמ"ר, תשפ"א (מקוונות!)

השתלמות למורי היסטוריה (ועוד תחומי דעת) בבית הספר היסודי

צוות מדריכי היסטוריה, לפי מחוזות, עם פרטי התקשרות

תזכורת: מסמכי "עם הספר פותח ספר", כולל הצעות למערכי שיעורים וכל ההנחיות

תזכורת: הנחיות לכתיבת עבודות גמר ובדיקתן: