יהדות נורבגיה

1880- היום

שואת יהדות נורבגיה

האנטישמיות הייתה קיימת גם לפני הכיבוש הנאצי וכאשר הנאצים עלו לשלטון, כשהעיתונאים במדינה ניהלו תעמולה אנטי יהודית, בגיבויה המלא של הממשלה.

כאשר הסתכלתי על הכתבה של התעמולה האנטי יהודית חשבתי לעצמי למה הממשלה תומכת בדבר שכזה.

שלא כמו במדינות אירופה, בין המאה ה-19 למאה ה-20 היהודים שחיו בשואת נורבגיה לא היו צריכים לגור בגטאות או ברחובות יהודיים מיוחדים וכן לא נדרש מהם ללבוש לבוש מיוחד או אות שיבליטו את שונותם.


ראיון עם ניצול:

האם איבדת בני משפחה בשואת יהדות נורבגיה?

כן, אני איבדתי שלושה בני משפחה במלחמה זו.


האם היהודים נראו שונה מהאזרחים בחברה הנוצרים באותה תקופה?

לא, היהודים לא נראו שונה מכיוון שבאותה תקופה היהודים לא היו צריכים ללבוש בגדים שיסמלו שהם שונים מהחברה הנוצרית.


האם חייתם בגטאות בנורבגיה?

לא, אנחנו לא גרנו בגטאות וגם לא ברחובות מיוחדים של יהודים אלא גרנו בשכונות רגילות.


איך האנשים בחברה הנוצרית התייחסו אליכם?

האנשים בחברה הנוצרית התייחסו אלינו כאילו אנחנו "נחותים" יותר מהם.


מה היו הסיבות לאיסור היהודים לגור בנורבגיה במאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20?

הסיבות הראשוניות לאיסור על היהודים לגור בנורבגיה, נבעו ממניע נוצרי דתי, הרי שהטיעונים שהועלו כנגד היהודים, בתקופת המאבק למען מגורי יהודים בנורבגיה, לא היו דתיים, אלא נבעו יותר ממניעים אתניים ומאנטישמיות לשמה.


כיצד התפללתם בבית הכנסת? זה היה בית כנסת מיוחד?

התפללנו כמו שכל בן אדם רגיל מתפלל ובית הכנסת היה בית כנסת מפואר כמו שיש כיום.


מה היו מוסדות התרבות של הקהילה?

מוסדות התרבות של הקהילה היו: תאטרון ביידיש, מקהלה, תנועת נוער וארגונים אקדמאים שונים.