World Trade Organization (WTO)

Door Annabel Ottenhof

Geschiedenis van het WTO

Het WTO (Wereldhandelsorganisatie) werd opgericht in 1995. De voorloper van het WTO is het handelsverdrag GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) deze was kort na de tweede wereldoorlog ontstaan ter bevordering van vrije handel. Het WTO is ontstaan om te zorgen dat Het handelsverdrag GATT wel na gekomen word.
Big image

Wat doet het WTO

Het WTO zorgt voor duidelijke afspraken over handel tussen alle lidstaten. Die afspraken zijn gemaakt om te zorgen dat er eerlijk gehandeld worden. De doelen van het WTO staan hier onder beschreven:

1. Geen discriminatie

Het WTO wil geen discriminatie tussen handelspartners. Ook moet er geen verschil zijn tussen producten, diensten en onderdanen uit het buitenland of het eigen land.

2. Verlagen van handelsbarrières

Het WTO wil handelsbarrières verminderen. Het WTO wil dat handelsbelemmeringen zoals douanerechten en tol worden verlaagt. Ook moeten de invoer rechten voor iedereen het zelfde zijn, voor een eerlijke concurrentie.

3. Stabiliteit

Het WTO wil meer keuze in producten en lagere prijzen. Tevens zorgt het WTO voor meer onderling vertrouwen, dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en dat alles eerlijk verloopt. Dit zorgt voor meer banen en een economische groei.

4. Eerlijkheid

Het WTO zorgt dat oneerlijke handel aangepakt word door regels vast te stellen wat eerlijk is en wat niet. Ook helpt het WTO regeringen met het oplossen van schade die is ontstaan door oneerlijke handel en vertellen ze regeringen hoe ze oneerlijke handel in de toekomst kunnen voorkomen.

5. Ontwikkelingslanden

Het WTO zorgt er voor dat ontwikkelingslanden ook een kans krijgen. Dit doen ze door ontwikkelingslanden

Geven ze meer tijd aan te passen, een grotere flexibiliteit en speciale privileges; meer dan driekwart van de WTO-leden zijn ontwikkelingslanden en landen in de overgang naar een markteconomie. De WTO-overeenkomsten hen overgangsperioden aan te passen aan de meer onbekende en wellicht moeilijk WTO-regels.

6. Milieu

Het WTO staat voor een goed milieu, volksgezondheid en bescherming van dieren en planten. Bedrijven worden hierop gecontroleerd en zo nodig verbeterd op het gebied van milieu.

Samenwerking met het WTO

Big image
Millenium Development Goals (MDG's) en Sustainable Development Goals (SDG's) zijn organisaties die doelen hebben opgesteld om de wereld te verbeteren. Het WTO werkt samen met deze organisatie's om hun doelen en de doelen van het WTO te behalen.