השפעת התעמולה הקומוניסטית על הפרט

שחר פסטרנק ושקד לוי | כיתה ט'1

Soviet Propaganda Film - Communism
Big image
Soviet propaganda posters and the Soviet Anthem (Stalin Era)

מיזוג מקורות המידע והתמונות

בפסוטר שיצרנו בתוכנת s'more על השפעת התעמולה הקומוניסטית על הפרט, ניתן לראות כמה מקורות מידע, תמונות וקטעי מקור הקשורים לנושא הזה.
בראש ובראשונה ניתן לראות שלוש תמונות הקשורות לפולחן האישיות שנוצר סביב סטאלין.

שלושת התמונות מראות את סטאלין בתנוחה מסויימת- עומד עם הבעה רגועה ושלווה, בטוח בדרך שבה הוא מוביל את העם. דמותו מופיעה בגדול, מעל כל האנשים האחרים והפרטים הנוספים בתמונות. דבר זה מקנה לו חשיבות יתרה, ומכך העם ירא ממנו ומכוחו. הצבע הושלט בתמונות תמיד הוא אדום- הצבע המזוהה עם הקומוניזם. דבר זו יוצר הזדהות עם המשטר והמנהיג ותורם לפולחן האישיות.
בסרטונים ישנם סרטים קצרים המאדירים את המנהיג ואת רוסיה בשלטון הקומוניסטי ושמים ללעג מדינות אחרות. דבר זה יוצר תחושבת גאווה והזדהות עם המנהיג.
בנוסף, ישנו קטע מקור שמציג כביכול בהתחלה את סטאלין באור שלילי- שלא בטח באף אחד ולא נתן אמון באנשים, אך לבסוף הוא מקבל תפנית מעיינית- שסטאלין צדק במעשיו. במשטר הקומוניסטי בראשות סטאלין לאנשים אבור היה להתנגד למנהיג.
למרות שאנשים לא הסכימו עם סטאלין, הם פחדו מדי בשביל להגיד משהו נגדו- ובגלל התעמולה, עברה על חלקם שטיפת מוח והם גדלו וחיו בעולם שבו סטאלין הוא דמות המתקרבת לאל, שתמיד צודק, ואין להתנגד לו.