הפשיזם באיטליה

האידאולוגיה הפשיסטית(Fascist ideology)

מהי בעצם אידאולוגיה פשיסטית?

האידאולוגיה הפשיסטית היא:מקבץ רעיונות הטרוגני, ישנם כמה דעות לגבי אידיאולוגיה פשיסטית והם, דעתו של זאב שטרנהל "משבר הדמוקרטיה הליברלית ושל משבר הסוציאליזם" דעה נוספת היא של הפשיזם כתפיסת עולם של מגזרים, "שגשוג הן במרכזי התעשייה הגדולים של אירופה המערבית, והן בארצות הנחשלות באירופה המזרחית. הוא משך באותה המידה כמה מבחירי האינטלקטואלים, כמו גם המוני איכרים אנאלפביתיים".

להלן כמה מאפיינים :

הרמוניה חברתית-הרעיון הקורפורטיבי.הארגון החברתי צריך להיות מבוסס על תאגידים של גורמים מקצועיים אשר ייצגו כל גורם בממשל החברה.


תיאום- תפקיד הממשלה במדינה הוא לפעול לתיאום בין כל הגופים המיוצגים בשלטון על מנת להביא להסכמה ביניהם. תפקידה זה של הממשלה היה הצדקה עיקרית לקיום הדיקטטורה הפשיסטית, כשם שתפקיד המפלגה הקומוניסטית הביא לדיקטטורה הקומוניסטית במשטר הסובייטי.


עליונות המפלגה- המפלגה הפשיסטית היא היחידה המותרת ואליה שייכים כולם. הייצוג בה אינו אישי אלא באמצעות התאגידים. המפלגה שולטת במדינה, שתפקידה הוא, כאמור להביא לתיאום ולהרמוניה בין חלקי האומה.


המדינה כערך עליון- קיימים רצון לאומי ומטרות לאומיות שהמדינה דואגת לקיומם. לפיכך יש למדינה ערך מוסף מעל לערכם של הפרטים המרכיבים אותה. המדינה הפשיסטית היא מהות הכול והיא הדואגת גם לפרטים. לכן מותר לה לעשות הכל, למען העם. הפרטים במדינה מעניקים לה את חירותם מרצון. המדינה היא נצחית וכך גם משטרה הטוטליטרי דיקטטורי.


התנגדות לדמוקרטיה,קומוניזם ולבירליזם - הפשיזם דוגל בהגשמת יעדיו באמצעות הסכמה בין המרכיבים השונים של האומה, כאשר המדינה בראשות המנהיג והמפלגה הם הסמכות העליונה בתפקיד של פוסק אחרון. צורות השלטון הדמוקרטיות או הליברליות אינן מתאימות לניהול נכון ותקין של המדינה.


אי שוויון בין בני האדם - הפשיזם גורס כי לא כל בני האדם נולדו שווים, ולפיכך ישנם אנשים שנולדו לעבוד את המדינה וישנם הללו שנועדו להנהיג. "לא ייתכן מצב בו בן העם הפשוט יוכל להיות למנהיג".זאת בניגוד לדמוקרטיה, שבה נחשבים כל בני האדם, באשר הם, כשווים ובעלי זכויות שוות.


המנהיג - המנהיג מגיע לשלטון בזכות תכונותיו המיוחדות והוא מורם מעם. סמכותו של המנהיג אינה מוגבלת מכיוון שהוא מעצב את האידאולוגיה של המדינה, שלטונו יחיד וטוטליטרי. המנהיג ניצב מעל לכל, והעם חייב להאמין בו ולציית לו.


מגישות:הילה שגב ושירה קוגמן

מראות אימג' : כך נראתה הפרופגנדה של מוסוליני - 1930