Eenwording of verbrokkeling.

Aardrijkskunde

Quincy A2HT1

Galicië, Catalonië en Baskenland:

Galicië & Catalonië liggen in Spanje. Baskenland ligt aan de grens van Spanje en in Frankrijk. Ze willen zich nu afscheiden van Spanje. De officiële taal van Spanje is Castiliaans, ongeveer 10 miljoen mensen in Catalonië spreken Castiliaans en ongeveer 700.000 mensen in Baskenland spreken Baskisch. In Galicië spreken ze een Portugees dialect.

Waar ligt het:

Galicië ligt in: Spanje aan de grens van Portugal en aan de kust van Spanje.

Catalonië ligt in: Spanje en ook nog in het oost-zuiden van Frankrijk.

Baskenland ligt in: Spanje en ook nog in het zuid-westen van Frankrijk.

Volken en Staten:

Er zijn veel verschillende volken in Europa: ze hebben hun eigen taal, geschiedenis en cultuur. Sommige volken hebben een eigen staat, daar is het eigen volk de baas. Er zijn ook veel volken in Europa die geen eigen staat hebben dan kunnen er 2 mogelijkheden zijn:

1. Verschillende volken wonen samen in een staat. Spanje in een staat met verschillende volken.

2. Een volk woont in verschillende staten. Bijvoorbeeld de Baken hun wonen in Spanje en Frankrijk. De Baskische ETA is een afscheidsbeweging, ze willen onafhankelijkheid van hun eigen staat.

West-Europa:

De volken in Spanje zijn trots op hun cultuur, taal & gewoontes. Dat ieder volk een regionale identiteit is belangrijk dat betekent dat er wel verschil is tussen de gebieden die in een achtergebleven gebied onrechtvaardig worden gevonden. Doordat de volken meer autonomie, daardoor verminderd de spanning tussen volken in de staat. In West-Europa raken veel staatsverbanden losser, zulke staten heten nu een federatie.

Oost Europa:

In Oost-Europa komen juist meer nieuwe staten. Door de communisme zijn veel staten uiteengevallen. Veel volken begonnen hun eigen staat. Vroeger was Joegoslavië dat is nu opgedeeld in Slovenië, Kroatië en Servië. Kroatië bestaat voor het grootste deel uit Kroaten. In de nieuwe staten neemt het nationalisme toe. De inwoners hebben een sterke voorkeur voor een eigen land en een eigen volk.