האם צמחים רואים?

השפעת כיוון האור על צמיחת שעועית ג'מבו

מבוא:

הניסוי התבסס על ניסוי מפורסם של דרווין שבו הוא שתל צמח בחדר חשוך וכעבור כמה ימים הדליק מנורת גז במרחק 3 מטרים ממנו. כעבור 3 שעות בלבד הצמח נטה בבירור לכיוון האור הקלוש. גם בניסוי שלנו ניסינו לבדוק האם הצמח ייטה לכיוון האור והאם יש השפעה לכיוון ממנו מגיע האור.

שאלת החקר:

מה תהיה השפעת כיוון האור על כיוון צמיחת השעועית ולאיזה כיוון אור ישנה ההשפעה הטובה ביותר על הצמיחה?

השערה מנומקת:

ההשערה הייתה שמכיוון שהצמח זקוק לאור הוא ייטה בכל אחת מן הקופסאות לכיוון האור ושיערנו שמכיוון שמדרום מגיע האור החזק ביותר לאורך יותר זמן שם תהיה צמיחה טובה יותר של השעועית.

שיטות כלים וחומרים (מהלך הניסוי):

כל תלמיד זרע שני זרעי שעועית ג'מבו בעציץ וחילקנו באופן שווה את העציצים בין 3 קופסאות פוליגל סגורות וקבוצת ביקורת שהייתה ללא קופסא. בכל אחת מן הקופסאות עשינו פתח לאור, באחת פתח צפוני, בשנייה פתח דרומי ובשלישית פתח עליון.

בכל קופסא ובביקורת היו 9 עציצים שבכל אחד נזרעו שני זרעים.

תוצאות:

· ניתן לראות שאחוז הנביטה היה הגבוה ביותר בקבוצת הביקורת שם לא היה כיסוי כלל. מן הצמחים שנזרעו בתוך הקופסאות אחוז הנביטה במפתח הדרומי היה הגבוה ביותר.

· בהמשך ניתן לראות שגם התפתחות הצמחים טובה יותר במפתח הדרומי. הצמחים שם חזקים יותר, יותר עלים וגבעול עבה יותר.

· בכל המפתחים, נטו העלים במהלך הניסוי לכיוון פתח האור.

· בכל המפתחים מלבד במפתח הצפוני יצאו הצמחים מן הפתח.

Big image

דיון ומסקנות:

לגבי כיוון הצמיחה של השעועית, ניתן להסיק שהכיוון ממנו בא האור משפיע גל כיוון הצמיחה של השעועית והצמחים נטו לכיוון האור בכל הפתחים.

בנוסף ניתן להסיק שמכיוון דרום מגיע הכי הרבה אור למשך זמן ממושך יותר במהלך היום ולכן, מלבד זאת שהצמחים נטו לכיוון זה הם גם היו לצמחים החזקים ביותר.

הצעות לניסוי המשך:

המלצתנו היא לערוך את אותו ניסוי עם זרעי שעועית מנומרת שנובטים במהירות ואחוז הנביטה שלהם גבוה לעומת שעועית הג'מבו.

כמו כן כדאי לערוך ניסוי דומה בקופסאות גדולות יותר כך שפתח כניסת האור רחוק יותר מן הצמח וגם נוצר חלל גדול יותר לצמיחה. במצב זה נוכל לקבל תוצאות מהימנות יותר לגבי הנטייה של הצמחים לכיוון האור.