Rhwydweithiau Cymdeithasol

Gan Madryn Newby-Scozzi

Yr wyddech chi?!

Mae dros chwarter o'r byd nawr yn defnyddio'r we. Wnaeth ystradegau diweddar dangos fod dros 72% o defnyddwyr y we nawr yn rhan o rhwydweithiau cymdeithasol. Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ffocysu ar ddatblygu cymunedau o bobl ar-lein sydd â'r un diddordebau neu weithgaredd, neu sydd yn awyddus i drafod diddordebau neu weithgareddau pobl eraill. Mae'r mwyafrif o wasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar y we ac yn darparu cyfleoedd i'w defnyddwyr i ryngweithio â'i gilydd trwy e-bost a gwasanaethau negeseua'n syth. Mae rhwydweithau cymdeithasol yw'r ffurf fwyaf modern i gysyllti gyda pobl a ffrindiau o gwympas y byd.


Dulliau poblogaidd

Mae'r dulliau mwyaf poblogaidd yn cyfuno'r elfennau hyn gyda MySpace a Facebook yn cael eu defnyddio'n bennaf yng Ngogledd America, Nghanada yn bennaf yn defnyddio Bebo, Facebook, Hi5, MySpace, Tagged, Xing a Skyrock mewn rhannau o Ewrop; Orkut a Hi5 yn Ne America a Friendster, Orkut, Xiaonei a Cyworld yn Asia a'r Ynysoedd Tawel.Ond cofiwch dim ond deng mlynedd yn ol nid oedd rhain yn bydoli ac naw'r mae ei'n bywydau yn penderfyni a'r y wefannau yma.

Defnyddir oedolion oed 18-29 y canran fwyaf uchel o rhywdweithau cymdeithasol gyda 89% yn cymhareb i 72% o pobl oed 30-49 a 60% o'r poblogaeth oed 50 i 69. Mae dros 71% o rhain yn defnyddio'r wefanau yma trwy defnyddio ei ffon, nid y cyfrifiadur! Allan o'r holl wefan cymdeithasol Facebook yw'r un fwyaf poblogaidd gyda dros 1.15b o defnyddwyr. Mae Facebook mewn frwydyr cyson yn erbyn y holl rhwydweithau cymdeithasol arall fel twitter, ond Facebook sy' wedi cymryd y flaen gyda'i defnyddwyr yn logio i fewn oleua pump gwaith y dydd. Mae facebook yn wneud elw o £6 gyda phob aelod sy'n ymuno Facebook.Pan lansiwyd Facebook yn 2004 gan Mark Zuckerberg, roedd aelodaeth wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr Prifysgol Harvard, ac yna fe ehangwyd i sawl prifysgol arall yn yr Unol Daleithau.

Beth fydd dyfodol rhwydweithau cymdeithasol? Credai pobl fod erbyn 2039 bydd y byd yn edrych at y pobl olaf i fyw a wnaeth dechreuwyd rhwydweithau cymdeithasol.

Big image
Big image
Big image