19.5.14

שלום יהלי

היום יום שלישי, היום שבו הסטודנטיות הילה ועדי באות.

בשעה ראשונה עדי והילה העבירו פעילות בנושא פתרון בעיות, שבה הילדים קראו כתבות בהןהוצגו בעיות וזיהו באיזו מדינה התרחשה הבעיה והיו צריכים למקם את הכתבה על הלוח, שם הן ציירו את היבשות.

בשעה שנייה, היה המשך של הפעילות. כל ילד בחר כתבה ובחדר מחשבים היה צריך למצוא תמונה שמתאימה לכתבה ולמלא כרטיסיה בה נרשמו נתונים על הכתבה כמו: איפה פורסם? מתי פורסם? מה היתה הבעיה? והצעה לפתרון....
בשעה שלישית, היה שיעור אנגלית. מעין הייתה עסוקה בישיבה לקראת הטיול ולכן כולם היו בספריה וצפו בסרט.
בצהריים שוב כולם היו במחשבים ומאחר ויצאתי היום מוקדם מביה"ס, אין לי תמונות נוספות מעבר לפעילות עם הסטודנטיות.

מחר יתקיים בביה"ס יום ספורט בשלוש השעות הראשונות ולכן השיעורים מבוטלים. מקווה שיהיה מעניין ואוכל לצלם הרבה.

לילה טוב ורק טוב

חן