פרמידה משולשת

מאת אורי וגיא

הגדרה מתמטית

פרמידה היא פאון תלת מימדי המורכב ממצולע שנקרא בסיס הפרמידה מנקודה מחוץ למישור של המצולע שנקראת קודקוד הפרמידה,ומכל הקטעים המחברים בין קודקוד לבין הקודקודים של מצולע הבסיס.

פרמידה- גוף שמורכב ממעטפת של משולשים ובסיס מצולע.

לפרמידה המשולשת יש ארבעה משולשים חופפים זה לזה ולכן הפרמידה המשולשת נקראת ארבעון

מידע אודות המרכיבים

קודקוד- בגאומטריית המישור קודקוד הוא נקודה בה נפגשים שני קווים ישרים ויוצרים זווית ביניהם.

מקצוע: בגאומטריה מקצוע תלת- מימדי הוא הקטע שבו נחתכות שתי פאות של הפאון.

פאה: בגאומטריה פאה היא מצולע במישור,המגביל פאון מצדו האחד. צלעות הפאה נקראות מקצועות של הפאון

ב2

ט2עבחע