קול נחשון

מהנעשה בבית ספרנו בחודשים אלול תשרי

אנחנו נמצאים אחרי יום כיפור. כותב השפת אמת: "זמן שמחתנו, דכתיב ולישרי לב שמחה. לכן אחרי ר"ה ויוה"כ שנעשים בנ"י ישרי לב... על כן, אחרי ימי הטהרה מתעורר השמחה". שיא התהליך הוא חג סוכות. היציאה לשנה החדשה עוברת את "כל המסלול" שתחילתו ר"ח אלול, וסופו ימי השמחה של חג סוכות.

החיים במלואם הם כשכל כוחות החיים מגיעים לידי ביטוי שלם. כשהלב טהור, אחרי מירוק העוונות של יום כיפור, כשהאסיף והפרנסה נמצאים בשפע, הטבע והיופי בשיא פריחתם, הציווי לשמחה בחג מתבקש "ושמחת בחגך"...

פתחנו את השנה בשמחה רבה, למדנו ודיברנו רבות על תהליך התשובה והסליחה, על ימים נוראים וכמובן סיימנו במצוות חג הסוכות.

שמחים להגיש בפניכם עיתון אינטרנטי מהעשייה של בית הספר בחודש האחרון.

חג שמח-מנחם בן יוסף מנהל ביה"ס וצוות ההוראה.