עשרת הדיברות -

בן רומנו ואייל ישי שוורץ

משימה ראשונה- ענן מילים

Big image

משימה שנייה- משה בראי האמנות

Big image

משימה שלישית - לוחות הברית

Big image

משימה רביעית- מבט ממוקד על דיבר

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image