Lockout

fordi vi ikke kan være andet bekendt

KL har varslet lockout af lærerne d. 1/4 2013