טיול שנתי+קולנוע

מציגות אריאל שטיימן וטיה בנסימון

הטיול השנתי:הר הרצל

הטיול השנתי היה ממש כיף עכשיו אני אספר לכם מה היה בטיול בהתחלה כולם התרגשו לצאת וכשאנכנו הגאנו לירושלים הלכנו להר הרצלרעינו הרבה קברים של אנשים מאוד חשובים למשל:הרצל,יצחק רבין,גולדה מאיר,אופירה נבון,מנחם סבודור,טדי קולק,אליאזר קפלן,יוסף שפרינצק,לוי אשכול, ישראל ישעיהו,שניאור זלמן שזר,חיים הרצוג וערי זבוטינסקי

הטיול השנתי:הכותל המערבי

כשגמרנו בהר הרצל נסענו באוטובוסעד אל הכותל אבל האוטובוס הוריד אותנו ליד שער ציון והתחלנו ללכת בתוך שער ציון עברנו ליד כמה בתי כנסת ואנכנו קיבלנו כמה הדרכות שלא שמעתי בחיים שלי ולא ידעתי הרבה ממה שהוא אמר המשכנו ללכת דרך השער ציון שהוביל אותנו ללב ליבו של העם היהודי הכותל המערבי שהיה קיר אחד מהחומה של בית המקדש השני

הטיול השנתי:מעלית הזמן

ואחרי ששמנו את הפתקים בכותל אנכנו הלכנו אל היציאה נכנסנו אל האוטובוסים בדרך למעלית הזמן עברנו במשכנות שאננים יר לנו שאנכנו לא יכולים להיכנס אל משכנות שאננים והמשכנו אל מעלית הזמן לפי מה שאני ראיתי מעלית הזמן מאוד מאוד כיפית אני ממליצה על מעלית הזמן לכולם

קולנוע

בטיול אני לא הייתי ואני לא רציתי ללכת בגלל ההפצצות ובגלל שאני לא באתי לטיול אני הלכתי עם חבריי לקולנוע אנכנו נהננו בקולנוע בזמן שהילדים הלכו לטיול השנתי אני ניקול אדן ודוד מאוד נהנננו בקולנוע אכלנו פיצה אבל אני קצת מצטערת שאני לא באתי לטיול השנתי כי אחר כך הילדים סיפרו לי שהיה מאוד מאוד כיף