Vesi

Eliise Põder

Vesi


Vesi katab ligikaudu 70% maakera pindalast. 97% kogu vee mahust on soolane vesi, ainult 3% on magevesi, ja sellest omakorda enamus asub maa all. Vesi ehk vee molekul koosneb kahest keemilisest elemendist: vesiniku aatomitest ja hapniku aatomitest.

Ilma veeta ei oleks elu. Mitte ükski elusorganism ei saaks ilma veeta hakkama –ei taimed, loomad, linnud ega inimesed. Vesi moodustab inimese kehast 55-65%. Mõnedel veeloomadel moodustab vesi isegi 99% kehast.

Water Changes Everything.