Vroegere ouderdom

55-65 jaar

Aspecten

 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Sociaal affectieve ontwikkeling
 • Lege nest syndroom
 • Tweede levensevaluatie
 • Pensionering
 • Toename alcoholgebruik
 • Kleinkinderen

Wat houden de aspecten in

Sociaal affectieve ontwikkeling

De sociaal affectieve ontwikkeling bevat een paar bepaalde kenmerken:

· Verdere lichamelijke aftakeling

· Reactiesnelheid en kracht neemt af

· Gezichtsvermogen neemt af.

· Artrose


Lege-nest syndroom

Veel kinderen verlaten het huis rond deze leeftijd, dit levert een grote leegte bij de ouders en veroorzaakt depressie. Dit heet het lege-nest syndroom. Ongeveer 5% van de ouderen hebben er last van.


Tweede levensevaluatie
Zodra de kinderen het huis uit gaan beginnen de vroege ouderen na te denken en vandaar een levensevaluatie. Ze beginnen weer eens te denken over de zin van het leven. Dit kan leiden tot negatieve gevoelens of depressie. Door het verlaten van de kinderen moet de relatie tussen man en vrouw weer gevormd worden. Dit wordt versterkt zodra de man (en de vrouw) met de VUT gaan. Een nieuwe taakverdeling komt aan bod. De man helpt met de externe contacten, boodschappen en andere sociaal of maatschappelijke activiteiten. De vrouw zit hierdoor vaker thuis.Pensionering

De invloed van de aanstaande pensionering op mensen die hun leven lang gewerkt hebben, moet niet onderschat worden. Het werk, waaraan voor een deel de eigen identiteit, een positief zelfgevoel en sociale erkenning werden ontleend, gaat plaatsmaken voor verplichte tijd. De een heeft toegeleefd naar dit moment, de ander zier ertegen op als een berg. Een aantal mensen in de vroege ouderdom, zeker in het geval van vervroegd pensioen verlaat de stad om op het platteland te gaan wonen of om terug te gaan naar waar men oorspronkelijk vandaan kwam.

Lichamelijke ontwikkeling vroege ouderdom


 • - Verdere lichamelijke aftakeling
 • - Reactiesnelheid en kracht nemen af
 • - Gezichtsvermogen neemt af
 • - Artrose


Toename alcoholgebruik:

De problemen rond de pensionering kunnen leiden tot psychische en sociale problemen. Deze problemen kunnen weer aanleiding zijn voor overmatig alcoholgebruik. Naar schatting zijn er ongeveer 200.000 oudere probleem drinkers. Onder de 55-plussers is de stijging van alcoholisten is zelfs meer dan één keer zo groot als onder jongere mensen. De oorzaken van de stijging van het alcoholgebruik onder ouderen wordt geweten aan eenzaamheid en verveling( zie lege nest syndroom). Het wegvallen van de vaste dagbesteding wordt gecompenseerd met drank.


Kleinkinderen:

In deze fase van het leven worden doorgaans ook de kleinkinderen geboren. Grootouder worden is een bijzondere fase in de ontwikkeling van volwassenen. Het krijgen van kleinkinderen betekent:


 • - Nieuwe emoties
 • - Nieuwe verwachtingen
 • - Nieuwe verantwoordelijkheden

Kleinkinderen kunnen veel vreugde brengen in het leven van ouderen. Kinderen zijn vaak blij met de rol die de grootouders voor hen en hun kinderen vervullen.

Regelmatig contact tussen grootouders en kleinkinderen kan in psychologisch opzicht veel betekenen. Grootouders hebben doorgaans de tijd om te luisteren.

Big image