INSTITUTE OF INNOVATICS

Fundacja Instytutu Innowatyki

Instytut Innowatyki - Chapter Poland

Fundacja Instytutu Innowatyki to organizacja promująca wykorzystanie innowacji i innowatyki ( metodyk skutecznego wdrażania innowacji ) jako kluczowego czynnika rozwoju. Rozwoju organizacji, rozwoju firm i rozwoju jednostek.
Posiadamy unikalne na rynku polskim doświadczenie oraz zbiór autorskich rozwiązań innowatycznych.

Obszarami działania Instytutu Innowatyki są:
- przedsiębiorczość
- rozwój społeczeństwa informacyjnego
- włączenie społeczne, edukacja i rynek pracy
- think tank
- badania i rozwój.