אצות כחוליות

מה גורם להתרבוּת אצות רעילות במי הַכִּנֶּרֶת?

אצות כחוליות רעילות חודרות למקווי מים מתוקים ומשעבדות אורגניזמים אחרים

מחקר גילה בראשונה גורם עיקרי להתפתחותן של אצות כחוליות רעילות במקווי מים מתוקים. התופעה הגוברת של הופעת אורגניזמים רעילים אלו גורמת דאגה במקומות רבים בעולם בגלל השפעתן המזיקה על איכות מי השתייה, ויכולתן לגרום למוות בקרב בני אדם ובעלי חיים. האצות הרעילות נצפו בכנרת לראשונה בשנת 1994 והמשיכו להתגלות במהלך כל קיץ בשנים שלאחר מכן. התנאים שהביאו לפריחתן ולהרכבים רעילים אחרים במקווי מים מתוקים לא היו ידועים עד כה, אך מחקר באוניברסיטה העברית שופך אור חדש על התופעה. מחקרו של יונתן בר-יוסף, דוקטורנט בקבוצת המחקר של פרופ' אהרון קפלן במכון למדעי החיים ע"ש סילברמן באוניברסיטה העברית, בשיתוף ד"ר אסף סוקניק וד"ר אורה הדס ממעבדת הכנרת, מציע מנגנון חדשני לעלייה בשכיחותן ולהצלחתן של אצות כחוליות אלו – תחרות בינן ובין אורגניזמים אחרים במים.המחקר מצביע על תופעה חדשה של "שעבוד" במים. האצות הכחוליות ידועות בהפרשת הרעלן צלינדרוספרמופסין (Cylindrospermopsin) למי השתייה. נמצא שהרעלן המופרש על ידי האצות הכחוליות משרה תנאים של מחסור בזרחן באורגניזמים אחרים – גם בנוכחות של מספיק זרחן זמין בסביבה. המחסור המדומה גורם לאורגניזמים אלה להפריש כמות גדולה של אנזים שמשחרר זרחן מתרכבות אורגניות המצויות במים ובכך להגדיל את זמינותו, וזאת בניסיון לקלוט את הזרחן שמשמש בעבורם מזון עיקרי. יכולת קליטה גבוהה של הזרחן באצות הכחוליות מאפשרת להן להתחרות בהצלחה על הזרחן המשוחרר מול האורגניזמים האחרים. השימוש המוצלח שלהן ברעלן בד בבד עם ניצול האורגניזמים האחרים מקנה להן יתרון על פני המתחרים ומסביר את הצלחתן בתנאים של מחסור בחומרי מזון. http://www.hayadan.org.il/proliferation-of-cyanobacteria-2308103
Big image