Anderstalige zorgvragers

Zorgvragers die niet of gebrekkig Nederlands spreken

Communicatie met anderstalige zorgvragers

Bij zorgvragers die niet of gebrekkig Nederlands spreken is het lastig om als verpleegkundige goed met de zorgvrager te communiceren. Het komt vaak voor dat verpleegkundigen en artsen de patiënt niet verstaan en andersom ook niet, dit komt doordat ze elkaars taal niet spreken.

Door de taalbarrière kan de patiënt er niet zeker van zijn dat zijn/ haar klachten goed worden begrepen. Ook kan de verpleegkundige of arts er niet altijd op vertrouwen dat uitleg, afspraken en adviezen duidelijk overkomen.

Tijdens het gesprek met de patiënt moet je ervoor zorgen dat je elkaars informatie en vragen goed begrijpt. Als de patiënt en zijn familie al aardig wat Nederlands spreken is het toch nog heel belangrijk om goed op de communicatie te letten.
Big image

Belangrijke aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij de communicatie met de patiënt en zijn familie die aardig wat Nederlands spreken;
-Praat duidelijk en langzaam, maar overdrijf dit niet. Ga niet harder praten.
-Maak korte zinnen.
-Gebruik geen vaktaal.
-Gebruik geen typisch Nederlandse uitdrukkingen.
-Verdeel wat je moet vertellen in kleine stukjes.

Belangrijke aandachtspunten bij de communicatie met zorgvragers die niet of gebrekkig Nederlands spreken:
- In stresssituaties is het beter om een tolk in te schakelen, want in deze situaties pikken de
zorgvragers toch minder op van de taal en begrijpen niet alles. Je kunt nagaan of de
zorgvrager nog een andere taal spreekt, die je als verpleegkundige ook kent, zoals
Engels, Duits, Frans of Spaans.
- Je kunt ook nagaan of je een collega hebt die de taal van de zorgvrager spreekt.
- Veel laten hun kinderen vertalen, omdat die vaak beter Nederlands kunnen. Dit is geen
goede oplossing, omdat kinderen selectief luisteren. Ook is niet alles bespreekbaar voor
kinderen, zoals bijvoorbeeld seksuele problemen.
- Gebruik het tolkencentrum.

Tolkencentrum

Het netwerk waar je als verpleegkundige gebruik van kunt maken is het tolkencentrum. Het tolkencentrum is opgericht om de communicatie tussen allochtonen en diverse Nederlandse instanties en personen zo goed mogelijke te laten lopen. Het bied verschillende vormen van tolken en aan; telefonisch, persoonlijke of via een spreekuur. Een voordeel is dat ook non-verbale signalen door de tolk opgevangen kunnen worden en het zorgt voor een persoonlijke sfeer. Wel is het belangrijk dat je een gesprek hebt met de zorgvrager en dus niet met de tolk. Let daarom goed op dat je de zorgvrager aankijkt in plaats van de tolk. Een nadeel is dat je de zelfde taal niet spreekt als de zorgvrager, waardoor je de tolk in vertrouwen moet nemen voor de juiste informatie.

Big image