CIO Nieuwsbrief

ICT nieuwtjes, ontwikkelingen en tips voor docenten

Editie 3: Juni 2013

Dit is de derde nieuwsbrief die het Coördinatiepunt ICT en Onderwijs (CIO) uitbrengt om je bij te praten over de ICT ontwikkelingen in en rond de collegezaal. We willen je op deze manier op de hoogte houden van de ICT ontwikkelingen op school en een handvat geven om didactische vraagstukken met behulp van ICT te beantwoorden.

Even voorstellen...

Per 17 juni is Jan Barens gestart als CIO medewerker in Leeuwarden. Hij zal zijn best doen om de docenten in Leeuwarden zo snel mogelijk te leren kennen. Hij kan ondersteuning bieden in alle onderwerpen die op de CIO site staan. Nodig hem uit via de mail! Hij is te vinden van maandag t/m donderdag op kamer B3.18.

CIO op Intranet

Handige tips, truuks, handleidingen en beleid zijn voortaan te vinden op de CIO site op Intranet
(Intranet => VHL => Services => ICT => CIO).
De site is nog in aanbouw maar het is nu al de moeite waard om er een kijkje te nemen.


Help, mijn Blackboard site is vol!

En ineens overkomt het je; een nieuw bestand op Blackboard plaatsen lukt niet meer. Er verschijnt een melding dat de site vol is. Het weggooien van oude bestanden biedt geen oplossing...
De limiet van 2Gb is bereikt en alle oude en niet relevante bestanden blijven in het systeem achter. Geef jezelf en de studenten weer volop de ruimte door schoon schip te maken. Bekijk hiervoor onderstaande instructie video.

Opschonen bestanden in Blackboard

Hoe ging het digitaal toetsen?

In toetsperiode 3 zijn via het CIO in Velp 28 beveiligde digitale toetsen afgenomen. Bij 1 van die toetsen is een probleem opgetreden door server uitval. Die toets is op papier afgenomen. Bij de overige 27 toetsen verliep de afname goed en bovendien is door de exampolicy de mogelijkheid tot het plegen van fraude niet groter dan bij een papieren toets. De QMP toetsen zijn direct automatisch nagekeken.


Ook eens proberen? Doe een oefentoets of neem contact met ons op.

Turnitin

Met Turnitin kan snel worden nagegaan in hoeverre het werk van studenten origineel is of niet. In dat laatste geval spreken we van plagiaat wanneer de oorsprong van de tekst niet duidelijk is aangegeven. Turnitin biedt ook de mogelijkheid om opeenvolgende concepten van rapporten met elkaar te vergelijken of om rapporten van (standaard) commentaar te voorzien (Grademark). De volledige integratie binnen Blackboard maakt het gebruik zeer eenvoudig.


Dit voorjaar zijn er door het CIO cursussen in het gebruik van Turnitin gegeven. Komend najaar staan er weer een aantal op stapel. Je gaat dan zelf aan de slag met het herkennen van plagiaat. Belangstelling voor zo’n cursus? Neem contact op met een van de CIO-medewerkers en kijk alvast op intranet naar het cursusmateriaal.
Het CIO team:

- Maarten van Etten (Velp)

- Jan Barens (Leeuwarden)

- Wiebe Nijlunsing (Leeuwarden Coördinator)