יסודות התרבות

דורון אלוני

ידע

בשיעור זה למדתי מה היא ההגדרה של תרבות, למדתי כיצד להפיק את המיטב מתוך הצגה/סרט ולהיות צופה ביקורתי. בנוסף לכך למדתי שבעזרת תחילת הסרט/ הצגה ניתן לחזות את מה שיקרה בסרט. יתרה מזאת למדתי שהיו סוגי אדם שונים שמהם רק סוג אחד הצליח שהוא ההומוספייאנס, ולמדתי כי הכוח משפיע על הבן אדם לרעה.

מיומנות

בשיעור זה למדתי כיצד להשתמש באתרים lino ו-smore, התאמנתי על מיומנות הקשבה.

הרגל

בשיעור זה התרגלתי לא לגרור כסאות ולא להתפרץ לדברי האחר.