ICT trends 2016-Rabobank

Remko en Ton

Perspectief

- De ICT-sector is conjunctuurgevoelig en profiteert nu van de aantrekkende economie.

- De bestedingen aan ICT nemen overal toe. De volumegroei zal voor 2016 meer dan 3% bedragen.

- De hosting- en housingsector profiteert van de toenemende vraag naar cloudoplossingen.

- De concurrentie in deze sectoren is echter fors en prijs speelt een belangrijke rol. Met name de hostingsector is sterk gefragmenteerd en er is in toenemende mate (buitenlandse) concurrentie.

- Ondernemingen lopen het risico om op korte termijn in de ongewenste ‘stuck in the middle’-positie terecht te komen wanneer zij zich niet aanpassen aan het veranderende landschap.

- Samenwerking of zich onderscheiden in een niche zijn strategische opties om de marktpositie te verstevigen.

- Nederland heeft een zeer goede uitgangspositie, als internationale hub, om dienstverlening op dit gebied verder te ontwikkelen.

Trends • - Het oude verdienmodel ‘uur keer tarief’ maakt steeds meer plaats voor alternatieve verdienmodellen als ‘as-a-service’-concepten, fixed fees en beloning op basis van resultaat;
 • - In vrijwel alle sectoren wordt meer gebruik gemaakt van digitalisering om het businessmodel te versterken;
 • - Security, Identity & Privacy: Het belang van beveiliging binnen ICT groeit, met name voor het (mobiele) internet;
 • - Het aantal zzp’ers in de ICT-sector neemt nog steeds toe. Bedrijven huren zzp’ers in vanwege hun specialisatie of om piekbelasting op te vangen;
 • - Verdere groei van de cloud, mobiel en het Internet-of-Things: deze trends zijn al even zichtbaar, maar zullen in 2016 verder doorzetten en meer gemeengoed worden.
 • Kansen en bedreigingen

  • Samenwerking in de ICT-keten biedt kansen voor het ontzorgen van de eindklant en het aanbieden van geïntegreerde oplossingen;
  • Software in de cloud is makkelijk schaalbaar, zowel nationaal als internationaal;
  • Het aantal bedrijven dat IT outsourcet neemt toe;
  • Aandacht voor een korte time-to-market; het niet tijdig vermarkten blijft een risico;
  • Tekort aan goed opgeleid en voldoende gespecialiseerd personeel;
  • Toenemende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Van zowel bestaande bedrijven als start-ups die nieuwe concepten introduceren.