שושן היום

כל העדכונים של ארמון המלך

העדכון החם - משתה , מלך , ואתם !?!

המלך אחשורוש חוגג שלוש שנים למלוכתו ואתם מוזמנים לחגוג עמו !

{כתבה מלאה בעמוד 2}

הפזיזות של ושתי ?

האם סירובה של ושתי למלך היה נכון ? או טעות ?

העובדות מדברות ...

{כתבה מלאה בעמוד 3}

אז מה בסוף ? יש מלכה חדשה !?

כפי שכבר ידוע , הופצו הזמנות ל"אודישנים" לקבלת התואר הבכיר : המלכה החדשה,

ברחבי נערות הנמצאות במדינות תחת שלטונו של מלכנו אחשורוש .

אז מי נבחרה ?

האם זאת אסתר אשר עדיין לא חזרה מארמון המלכות ?

{כתבה מלאה בעמוד 4}

ועוד הרבה עדכונים חמים רק אצלנו !

עורכות העיתון דנה רוזן וליטל גנין