זהירות בדרכים

נסיעה נכונה על אופניים

רכיבה נכונה

חוקים הנוגעים לרכיבה על אופניים:א.עלייה וישיבה נכונה על האופניים – איסור הרכבה ושתי ידיים על הכידון.
ב.רכיסת קסדה – חובה על קטין לרכוס קסדה בכל דרך , בגיר מחויב רק בדרך שלא עירונית או בפעילות ספורטיבית.
ג.רכיבה לצד המדרכה – יש לרכב בצד ימין של הכביש, סמוך לשפת המדרכה.
ד.שמירת מרחק – בין רוכב לרוכב יש לשמור מרחק של 2 זוגות אופניים.
ה.הורדת אופניים לכביש – בעת הורדת אופניים לכביש ראשית יש להוריד את הגלגל האחורי ולאחר מכן את הגלגל הקדמי.
ו.מקומות מותרים ואסורים לרכיבה:
1.כביש – מותר
2.מדרכה – אסור
3. על המדרכה ובמעבר חצייה יש ללכת לצד האופניים
ז.רכיבה בקבוצה – בקבוצה יש לרכוב בזה אחרי זה בטור עורפי ולא בשורה, זה על יד זה.
ח.שמירה על שדה ראייה פתוח – בעת הרכיבה יש להסתכל לכל הצדדים, יש להמנע מהפרעות לעיניים (קסדה,כובע).
ט.עצירה לפני מעברי חצייה ומתן זכות קדימה להולכי הרגל – במפגש עם מעבר חציה יש לעצור את האופניים
עצירה מוחלטת, להוריד את הרגליים אל הקרקע,ואם יש הולך רגל,לתת לו לעבור.
י.עקיפה נכונה- בעת עקיפת רכב חונה יש להסתכל לאחור ולבדוק שאין מכוניות עוקפות. יש לבצע את העקיפה
צמוד למכונית,מצדה השמאלי, ולחזור במהירות לנתיב הנסיעה סמוך למדרכה.
יא.ציות לתמרורים – יש לציית לתמרורים ולפעול על פי ההנחיות.
קסדה
ד"ר X רכיבה בטוחה