שמרנות

אל תתנו למסורת של פעם להשתנות!

מהי שמרנות?

שמרנות היא תפיסת עולם שמהותה התנגדות לשינויים חברתיים. עם זאת, פעמים רבות משתמשים במונח זה על מנת לציין כל סוג של התנגדות לשינוי פוליטי, גם אם אין מאחוריו אידאולוגיה שמרנית סדורה.

שמרנות פוליטית

למרות ששמרנים לעולם יתנגדו לתוכנית לשינוי פוליטי, לא כל מתנגד לשינוי כזה הוא בהכרח שמרן . פעמים רבות ליברלים מתנגדים לשינויים בכיוון הסוציאליסטי ולהפך. לכן, נמצא הביטוי שמרן בשימוש פעמים רבות כדי לציין אדם המבקש לשמר מצב נתון כלשהו, ואינו תומך דווקא במניעת שינוי פוליטי תמיד, באופן עקרוני.

חשוב להבחין כי שמרנות פוליטית אינה אידאולוגית - היא מותנית במשטר הקיים באותו רגע. כך, בברית המועצות הקומוניסטים, שנחשבים לרדיקלים בחברות מערביות, תפסו את תפקיד השמרנים הפוליטיים.

שמרנות תרבותית

פן נוסף של השמרנות הוא שמרנות תרבותית וערכית: התנגדות לשינויים בערכים, במנהגים ובדפוסי ההתנהגות המקובלים. במאה ה-18, הופיעה באירופה התנועה הליברלית, הביאה עימה תמורות חברתיות גדולות בתחום התרבות והערכים, והובילה במשך השנים את העולם המערבי לכיוון של מתירנות. המתנגדים לתהליך זה, אשר הואץ במיוחד במחצית השנייה של המאה ה-20, הם הם השמרנים התרבותיים.