מפחיד בצרפת

בשנת 2012 -2011 אירעה אירוע טבח גדול בצרפת

Big image