TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly

January 1st, 2015

Happy New Year 2015

Big image

Ban Chấp Hành Miền Tây Bắc xin kính chúc đến quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, qúy phụ huynh, quý Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi các cấp, cùng quý vị ân nhân của Phong Trào một năm mới vui vẻ, bình an và tràn đầy ơn lành, tình yêu của Chúa Xuân.


May we live in a world at peace and with the awareness of God's love in every sunset, every flower's unfolding petals, every baby's smile, every lover's kiss, and every wonderful, astonishing, miraculous beat of our hearts.

Save the date

- Khóa Bổ Túc (Continuing Education for HTs) - Jan. 10, 2015 from 9am-3:30 pm at St. Michael in Olympia (Some of you will need to attend this training in order to complete your HSM).

- MTB Huynh Trưởng Lenten Retreat - Feb. 27 - Mar. 1, 2015

- Thánh Ca Mùa Chay - Mar. 7, 2015 in Tacoma, St. Ann Church at 7:30pm.


*Note: Detail information and flyer for each event will be sent out later.

Big image

Highlights 2015 schedule of MTB

Big image

1. Khoá Bổ Túc- Jan. 10, 2015 “TNTT 101 Learn, Live, and Share - the TNTT Way!” tại St. Michael Parish, Olympia từ 9:00am-3:30pm. (Dành cho tất cả các Huynh Trưởng, các em chuẩn bị làm Huynh Trưởng, hoặc các em nào cần tham gia khóa này để hoàn thành hậu sa mạc Huynh Trưởng- Lửa Hồng 20)


2. Huynh Trưởng Tĩnh Tâm Mùa Chay- Feb. 27 - Mar. 1, 2015.


3. Thánh Ca Mùa Chay- Mar. 7, 2015 – từ 7:30pm-9:30pm tại St. Ann Church, Tacoma.


4. Tiệc Gây Quỹ cho Miền và Đại Hội TNTT (Rome)- April, 2015.


5. Huynh Trưởng Camp- Jul. 17-19, 2015.


6. Đại Hội TNTT- Rome- Aug. 4-10, 2015.


7. Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 và 2 Ngành Ấu- Sep. 4-7, 2015 tại Oregon.


8. Đại Hội/Sa Mạc Trợ Tá- Nov. 14-15, 2015 tại Washington.


BCH Miền tha thiết xin Quý Cha Tuyên Uý, Quý Trợ Uý, Trợ Tá, và Quý Huynh Trưởng tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để chúng con hoàn thành tốt đẹp những kế hoạch trên như đã dự định. Quý Cha và quý vị có thể liên lạc với chúng con qua email btv@mientaybac.org.

Big image

Chúc mừng các Huynh Trưởng đã được thăng cấp 1, 2 và các Trợ Tá được trao khăn trong 3 tháng vừa qua. May the desires of your heart come true and may you experience Peace in everything you do.


Huynh Trưởng Cấp I

- Tr. Cêcilia Trần Thanh Duyên Cêcilia- Đoàn Thánh Gia

- Tr. Têrêsa Nguyễn Kiều Duyên Anna- Đoàn Thánh Gia

- Tr. Giuse Nguyễn Quý- Đoàn Chúa Thánh Thần

- Tr. Têrêsa Từ Khanh Mai Alissa- Đoàn Emmanuel

- Tr. Anna Trần T Linh- Đoàn Chúa Hài Đồng

- Tr. Maria Trương Thị Ngân Duyên - Đoàn Chúa Hài ĐồngHuynh Trưởng Cấp II

- Tr. Maria Magdalena Nguyễn Khả Ái Grace- Đoàn Thánh Gia


Trợ Tá

- Têrêsa Đỗ Thị Hương- Đoàn Thánh Gia

- Mônica Nguyễn Thị Tuyết Vân- Đoàn Thánh Gia

- Antôn Nguyễn Ngọc Châu - Đoàn Chúa Thánh Thần

- Thérèse Nguyễn Thu - Đoàn Chúa Thánh Thần
- Vincente Đoàn Lâm Tới - Đoàn Chúa Thánh Thần
- Maria Lê Thị Thu Trang - Đoàn Chúa Thánh Thần
- Maria Ngô Thị Thi An- Đoàn Chúa Thánh Thần
- Anna Maria Ngô Thị Hồng - Đoàn Chúa Thánh Thần
- Gioan Baotixita Bùi Thịnh - Đoàn Chúa Thánh Thần
- Anna Nguyễn Thị Mỹ - Đoàn Chúa Thánh Thần

- Maria Maily Xuân Lê - Đoàn Micae

- Magdalena Nguyễn Dianna - Đoàn Micae

- Maria Nguyễn Thị Oanh - Đoàn Micae

- Têrêsa Trần Thị Kim Yến - Đoàn Micae

- Martinô Vũ Ngọc Y - Đoàn Micae

Big image
Big image

Upcoming events from Trung Ương

Feb 18th, 2015

Ash Wednesday – VEYM National Spiritual Bouquet for Lent


Feb 28th, 2015

VEYM Membership Fee Due


Mar 12th, 2015

Sa Mạc Phêrô 12 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – Norman, OK


Mar 27th, 2015

Sa Mạc Đồng Tiến 9 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 – San Diego, CA


Apr 10th, 2015

Hội Nghị Các Cấp Lãnh Đạo – Texas


Apr 23rd, 2015

Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 2 ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ – Prado Regional Park, CA


Apr 24th, 2015

Sa Mạc Samaritanô 55 – Huấn Luyện Trợ Tá – Prado Regional Park, CA


Jun 5th, 2015

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA


Jun 9th, 2015

Sa Mạc Sinai XXIII – Huấn Luyện Viên Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông Báo, Đơn Ghi DanhFlyer


Jul 22nd, 2015

Sa Mạc Tiberia VII – Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III Lãnh Đạo – Escondido CA:Official Announcement, Registration Form and Flyer!

Big image
Big image

TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly

Will be sent out every 3 weeks for everyone in MTB to follow and catch up all of the upcoming events in our Miền.

Sẽ được gởi ra 3 tuần một lần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Miền.


Click on Previous TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly to view past TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly.


Thay mặt BCH Miền Tây Bắc

Tr. Lê Anh Tuấn

Ủy Viên Truyền Thông