עבודת חקר בביולוגיה

מבוא

האנזימים הם חלבונים, ולכל אנזים יש טווח טמפ' שבו הוא פועל בצורה מיטבית. ככל שעולה הטמפ' מעבר לטווח מסוים, משתנה המבנה המרחבי של האנזים. כתוצאה מכך נפגעת ההתאמה בין האנזים לבין הסובסטרט, ופעילות האנזים יורדת ואף נפסקת לחלוטין. במקרים כאלה משתבש התהליך הכימי שהאנזים מזרז בגוף. כאשר הטמפ' יורדת לא מתרחש שינוי במבנה המרחבי של החלבון, אך יש האטה בפעילות האנזים.

קטלז הוא אנזים הנמצא בכל יצור חי, אצל בן אדם הוא נמצא במעט בכל תא .

תפקידו של הקטלז למנוע הצטברות של חומרים רעילים ומזיקים על ידי פירוקים. הקטלז מסוגל לפרק מי חמצן המזיקה ליצור.

הקטלז מפרק את מי חמצן למים ולחמצן.

בחרנו לעסוק באנזים קטלז ללמוד מהו השפעת הריכוז של האנזים קטלז על פעילותו.

מטרתנו לבדוק באמצעות ניסוי מהי השפעת האנזים קטלז על פעילותו.שאלת חקר: מהו השפעת ריכוז האנזים קטלז על פעילותו?

תוצאות המחקר:

מסקנתו מניסוי זה שככל שריכוז האנזים גבוה יותר כך פעילותו מהירה יותר ופועלת בתדירות גבוהה.

במבחנה שבה היה ריכוז הכי גבוה של האנזים קטלז הדיסקית עלתה במהירות רבה, לעומתה במבחנה בה היה ריכוז נמוך של קטלז הדיסקית עלתה באיטיות ובמשך זמן רב וכפול מהמבחנה בה היה ריכוז גבוה.